Volg ons

FAQ

Omdat u een betrokken advocaat wil die u maatwerk biedt en vanuit uw persoonlijke belang op zoek gaat naar de beste oplossing. Want daar staan we bij Tweedraads Advocaten voor. Zelfs als dat betekent dat we u moeten doorverwijzen. Want we hebben maar één doel: ervoor zorgen dat u tevreden bent.
Dan maken we een afspraak om samen te zitten. In een gesprek van ongeveer een half uur vertelt u ons uw verhaal en toont u ons de stukken die uw verhaal ondersteunen. Op basis van die informatie bepalen we of Tweedraads Advocaten u de begeleiding en het advies kan geven dat u nodig hebt. Is dat zo? Dan bespreken we samen onze aanpak én het doel dat we samen willen bereiken.
Neen. U betaalt 75 euro (exclusief btw) voor het eerste gesprek van maximaal 30 minuten en beslist daarna of u meer juridisch advies of begeleiding van ons wenst. Gaat u uit elkaar met uw partner en wenst u te weten wat uw rechten en plichten zijn? Of heeft u een andere juridische vraag binnen het familierecht? Dan betaalt u 150 euro (exclusief btw) voor een eerste advies van maximaal 1 uur.
We staan voor een open communicatie en informeren u schriftelijk en in mensentaal over elke ontwikkeling in uw dossier. U bent in elke fase op de hoogte van de stappen die we gezet hebben en nog zullen zetten.

Dat hangt af van verschillende factoren en is moeilijk op voorhand te voorspellen. We hanteren deze richttarieven (alle bedragen zijn exclusief btw) :

• 130 euro per uur (excl. btw)
• 12 euro voor een brief
• 25 euro voor een aangetekende brief
• 5 euro voor een e-mail
• 0,50 euro voor een kopie
• 75 euro voor de aanmaak en afsluiting van een dossier
• 1 euro per kilometer
de reële prijs voor een gerechtsdeurwaarder en het rolrecht

In specifieke omstandigheden en afhankelijk van het dossier rekenen we een percentage aan op het resultaat. Dit bespreken we uiteraard altijd op voorhand met u af. Goed om te weten: de wet verbiedt om erelonen van een advocaat enkel te koppelen aan een positief resultaat. Het ereloon moet dus worden vastgelegd ongeacht het resultaat.

Bij zaken waarbij we het financiële plaatje vooraf kunnen begroten, kunnen de erelonen worden berekend door toepassing van een degressief percentage op de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen aan de hand van een overeengekomen schaal.

De gerechtskosten zijn voor elke zaak anders. Ze omvatten het rolrecht en de rechtsplegingsvergoeding (forfaitair bepaald) en de betekenings- en uitvoeringskosten.
Dat is een forfaitair bedrag dat u krijgt als u een zaak gewonnen hebt. Het is een forfaitaire tegemoetkoming in uw advocaatkosten.
Dat hangt vooral van de duur van de procedure af. Bij Tweedraads Advocaten streven we altijd naar een snelle oplossing of een snel akkoord.
Dat is onmogelijk te voorspellen. Het hangt onder meer af van de werklast van de rechtbank en hoe vaak uw zaak uitgesteld wordt.
Iedereen heeft uiteraard recht op juridische bijstand. We hebben gedurende jaren pro-deo zaken behartigd en op deze manier ons steentje bijgedragen aan de maatschappij. Kwaliteit heeft echter voor ons voorrang op kwantiteit en daarom behartigt Tweedraads Advocaten nu geen pro-Deozaken meer. Komt u in aanmerking voor pro deo dan verwijzen we u graag door naar een van onze collega’s.

Contacteer ons

Hebt u nog een andere vraag voor ons? Neem dan gerust contact met ons op.

Lees ook meer over ons en over onze missie en visie