Volg ons

Wanneer de wanbetaler huishoudt: de rechten van de (ver)huurder in juridische geschillen

Geschreven door:

Doreen D’hondt

Sommige huurders testen de rek op de betaalperiode van hun huur tot het elastiek uiteindelijk knapt. Betalingen die enkele dagen of zelfs weken later binnenkomen op de bankrekening van de verhuurder, vormen een financiële bron van ergernis. In uiterste gevallen klopt u bij het vredegerecht aan. Maar u onderneemt het best eerst enkele mildere stappen.

Een ontbinding van de huurovereenkomst is het absolute eindpunt in de strijd om uw huurgelden te ontvangen. Een vrederechter zal altijd rekening houden met het recht van de huurder op woonzekerheid vooraleer hij of zij een ontbinding zal uitspreken. Op tijd aan de alarmbel trekken is dus de boodschap.   

In dialoog met de huurder

Met het oog op een vriendelijke voortzetting van het huurcontract, kan u het best in gesprek gaan met de huurder. Misschien zijn er persoonlijke omstandigheden waardoor het huurgeld op zich laat wachten. Wees menselijk, maar ook redelijk. Stel samen met de huurder grenzen op en bespreek een haalbare termijn om de betalingen uit te voeren. Dat dikt de band tussen huurder en verhuurder alleen maar aan voor toekomstige geschillen.

Intrest innen

In de meeste huurovereenkomsten beschrijft de clausule rond huurgelden een stuk rond intresten en een eventuele schadevergoeding van bijvoorbeeld 10% van de huur. Wanneer de huurder te laat betaalt, kan de verhuurder daar een beroep op doen. Maar die clausule laat een vrederechter soms koud. Veel rechters vinden de intrestwaarden of de schadevergoedingen sterk overdreven en beslissen vaak in het voordeel van de wanbetaler om geen bijkomende bedragen op te leggen. Het recht lijkt daardoor even op zijn kop te staan wanneer het vredegerecht de beklonken huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder gewoon overrulet.

Afbetalingsplan

Als mondelinge of schriftelijke waarschuwingen onder de deurmat belanden, trekt u het best richting het vredegerecht. Wanneer de huurachterstand drie maanden of meer bedraagt, kan de huurder ook vragen om een afbetalingsplan op te stellen. Die vraag moet wel expliciet gesteld worden. Bij verstek van de huurder in de rechtszaal, zal de vraag om aflossing in de prullenmand belanden. Het afbetalingsplan moet daarbij ook redelijk zijn. Het zal nog heel lang duren vooraleer een huurschuld van 2000 euro in maandelijkse briefjes van 50 euro afgelost wordt. Het vredegerecht stelt de zaak bij zo’n plan kort uit, om de vinger aan de pols te houden. Zo houden zij, naast de verhuurder, ook controle over de maandelijkse betalingen en aflossingen. Dat versterkt de druk op de ketel.

Staat van ontbinding

Krijgt u geen maandelijkse bijdragen meer op uw bankrekening? Dan neemt u het best een advocaat onder de arm. Een proces kan twee tot drie maanden in beslag nemen, van de aanvraag bij het vredegerecht tot de huurder in kwestie ook effectief de deur achter zich toetrekt onder het toeziende oog van de gerechtsdeurwaarder. U heeft de sleutel dus nog niet meteen in handen. En de achterstallige huur loopt intussen gewoon verder op.

U laat een huurachterstand dus het best niet te lang aanslepen. Probeer in de eerste dagen of weken zeker contact te zoeken met uw huurder en wacht niet af tot de termijn van drie maanden verstreken is om verdere stappen te zetten. Veel vrederechters zijn erg mild in het vellen van hun oordeel in een huurgeschil. En dat in het voordeel van de huurder. Investeer daarom tijd in de band met uw huurder. Die tijd hoeft u dan hopelijk achteraf niet te investeren in een juridisch proces.

Het begin van de maand staat in het teken van de huur. Maar soms laat die huursom wel even op zich wachten. Huurachterstand is nefast voor de relatie tussen huurder en verhuurder. En u kan een huurder niet zomaar op straat zetten. Tweedraads Advocaten spit samen met u de juridische mogelijkheden uit om het huurgeschil naar huis te sturen.

Tweedraads Advocaten - Doreen d'hondt

Contacteer ons

Wilt u meer weten over Tweedraads advocaten? Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.