Volg ons

In rijkdom en armoede: alles over persoonlijk onderhoudsgeld en onderhoudsuitkering na een echtscheiding

Geschreven door:

Caroline Vlaminck

Een derde van alle huwelijken strandt. Dat heeft naast emotionele gevolgen ook een financiële impact. Bent u zelf verwikkeld in een echtscheiding of verwacht u binnenkort te gaan scheiden? Dan zit u misschien wel met de vraag of u straks een onderhoudsbijdrage moet betalen of die mag vragen van uw ex-partner. In dit artikel leggen we stapsgewijs uit wanneer u of uw partner onderhoudsgeld moet betalen en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.

Wanneer heeft u of uw partner recht op persoonlijk onderhoudsgeld of een onderhoudsuitkering na echtscheiding?

Als het op echtscheidingen aankomt, is elk dossier anders. Of u recht hebt op alimentatie of het zelf moet betalen aan uw ex-partner, is dus afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Ook bepaalt het moment van de echtscheidingsprocedure aan welke voorwaarden u moet voldoen. In de periode tussen de opstart van de echtscheiding en de echtscheiding zelf kan u persoonlijk onderhoudsgeld ontvangen of betalen, in de periode na de echtscheiding kan u een onderhoudsuitkering ontvangen of betalen. Elke periode is aan andere voorwaarden verbonden. 

De rechter zal hiervoor moeten bepalen:

  • hoe jullie levensstandaard eruitzag tijdens het huwelijk
  • wat jullie financiële mogelijkheden waren en zijn
  • wat de huisvestingskosten van beide partijen zijn
  • wie de meest draagkrachtige partij is
  • wie met eigen inkomsten het beste zijn of haar eerdere levensstijl kan aanhouden
  • in hoeverre de partner met de zwakste financiële situatie er na de scheiding op achteruitgaat

Wat is het verschil tussen persoonlijk onderhoudsgeld en een onderhoudsuitkering na echtscheiding?

Dit is een belangrijke vraag, want onderhoudsgeld kan u zowel tijdens als na de scheidingsprocedure moeten betalen. In de periode tijdens de echtscheidingsprocedure heet dit persoonlijk onderhoudsgeld In de periode na de echtscheiding heet het een onderhoudsuitkering na echtscheiding.

Goed om te weten: de rechter kan ook een alternatieve oplossing opleggen. In plaats van een maandelijks bedrag te betalen kan bijvoorbeeld één van de ex-partners gratis in de gezinswoning wonen tijdens de echtscheidingsprocedure.

Als de rechter oordeelt dat u uw partner ook na de echtscheiding alimentatie moet betalen, dan noemen we dat een onderhoudsuitkering na echtscheiding. Deze betalingsregeling geldt vanaf een maand na de betekening van het echtscheidingsvonnis of na de ontbinding van het huwelijk en mag maximaal de duur van het huwelijk bedragen.

Hoe wordt het alimentatiebedrag bepaald?

Hoeveel u of uw partner moet betalen is afhankelijk van jullie situatie. Vroeger werd de betalende partner verplicht om de ex-partner een bedrag uit te keren, dat de levensstijl van het vroegere samenleven in stand hield. In 2007 is er echter een belangrijke wetswijziging doorgevoerd waarin is vastgelegd dat het bedrag van de onderhoudsuitkering na echtscheiding ten minste de staat van behoefte moet dekken. Dat maakt het bedrag van de uitkering aanzienlijk lager en daardoor ook draaglijker voor de betalende partner. De rechter bekijkt jullie situatie aandachtig om het juiste bedrag te bepalen. Daarbij zal hij of zij rekening houden met jullie inkomsten, mogelijkheden om inkomsten te verwerven, financiële achteruitgang, wat jullie geïnvesteerd hebben in het huwelijk, de duur van het huwelijk, jullie leeftijden, hoe u zich elk tijdens het huwelijk financieel heeft gedragen en wie de eventuele kinderen ten laste neemt. U kan dus, op basis van een aantal simpele feiten, wel een inschatting maken van de hoogte van het bedrag.

Het bedrag mag, hoe dan ook, niet meer dan een derde zijn van het nettoloon van de betalende partner. Verandert uw financiële situatie of die van uw partner? Dan mag u bij de rechter vragen om het bedrag aan te passen.

Kan de onderhoudsuitkering ook herzien worden?

In sommige gevallen mag u het betalen van een onderhoudsuitkering aanvechten als u kan aantonen dat uw ex-partner een zware fout heeft begaan die het samenleven onmogelijk maakte. Er moet dan sprake zijn van ‘een eenmalige of herhaaldelijke tekortkoming aan de huwelijksplichten die zwaar doorweegt en het huwelijk onherstelbaar heeft ontwricht’.

Als de partner die de onderhoudsuitkering ontvangt zich niet langer in een zogeheten ‘staat van behoefte’ bevindt, kan u als betalende partij bij de rechtbank een herziening van de alimentatie aan uw ex-partner aanvragen. In dat geval vraagt u om een verlaging of afschaffing van het maandelijkse bedrag dat u aan uw ex moet betalen. De rechter beoordeelt of er voldoende bewijs is dat uw ex-partner inderdaad geen financieel onderhoud meer nodig heeft. Als dat gunstig uitpakt, bent u van uw betalingsplicht van een onderhoudsuitkering ontheven.

Scheiden is pijnlijk, maar wie een echtscheiding meemaakt wil wel graag weten hoe de financiële vork in de juridische steel zit. Wij adviseren en helpen graag. Neem gerust contact met ons op en vertel ons uw verhaal. Tweedraads Advocaten staat voor u klaar, ook op de moeilijke momenten.

Tweedraads advocaten Caroline Vlaminck

alle-dagen-valentijn-1024x640

Wil jij met mij…

… trouwen? … feitelijk samenwonen? … wettelijk samenwonen? En of de tijden veranderen. Een generatie geleden was het bovenstaande lijstje twee derde korter. Het was

Tweedraads advocaten

Onbetaalde facturen innen = maatwerk

Onbetaalde facturen zijn een van de grootste frustraties van ondernemers. En dat is niet verwonderlijk. Want als gepassioneerde ondernemer werkt u elke dag keihard om

Contacteer ons

Wilt u meer weten over Tweedraads advocaten? Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.