Volg ons

Geschreven door:

Doreen D’hondt

Als ondernemer bent u ermee vertrouwd: de algemene voorwaarden. Steevast op de achterzijde van de factuur beschrijven ze de wederzijdse rechten en plichten van beide partijen. Maar wist u dat uw goedbedoelde kleine lettertjes niet onvoorwaardelijk van toepassing zijn op de consument? En dat ze eerder specifiek dan algemeen horen te zijn? Wij zochten voor u uit waarop u moet letten bij algemene voorwaarden opstellen.

Ondernemer versus consument

De eerste vraag is meteen een belangrijke: sluit u een overeenkomst af met een onderneming of een (particuliere) consument? In dat laatste geval zijn de regels een pak strikter. Zo volstaat het niet om de algemene voorwaarden mee te sturen met de offerte en/of factuur om u er later op te kunnen beroepen. De consument is pas gebonden door de algemene voorwaarden als hij ze aanvaardt. Laat ze hem daarom ondertekenen. Anders stuit u achteraf mogelijk op bewijsproblemen.

Wet beschermt consument

Maar zelfs als de consument de algemene voorwaarden aanvaardt, dan nog kan de wet een halt toeroepen aan de toepassing ervan. Want het wetboek economisch recht voorziet in een aantal ‘verboden bedingen’. Anders gezegd: beperkingen. Als die in uw algemene voorwaarden staan, kunt u er bij een eventueel geschil niet op terugvallen. Bijvoorbeeld: het is in een overeenkomst van bepaalde duur niet toegelaten om de prijs van de producten – vastgelegd op het ogenblik van levering – eenzijdig te verhogen of de voorwaarden ten nadele van de consument te wijzigen op basis van elementen die alleen afhangen van de onderneming. Zelfs op dat ogenblik krijgt de consument de kans om de overeenkomst te beëindigen. Ook de leveringstermijn kan u niet zomaar wijzigen.

Gebrek aan protest?

Een consument is bovendien niet verplicht om een factuur te protesteren. Laat hij dat na, dan wil dat dus niet zeggen dat hij de factuur aanvaardt. U leest het goed: uw klant moet niet sowieso betalen. De consument kan zelfs voor het eerst in de procedure laten weten dat hij niet akkoord gaat met een factuur. Een gebrek aan protest is voor de rechter geen bewijs dat uw klant moet betalen.

Strenger voor ondernemingen

Ten aanzien van ondernemingen ligt dat helemaal anders: een factuur niet protesteren betekent automatisch aanvaarden en dus betalen. De rechter houdt wel rekening met de redelijkheid: indien de algemene voorwaarden bijvoorbeeld bepalen dat de factuur geprotesteerd moet worden binnen de acht dagen en via aangetekend schrijven, dan beschouwt de rechter dat als een onredelijk korte termijn en oordeelt hij dat een protest binnen de maand nog geldig is. Opgepast: ook in een b2b-relatie legt de wet beperkingen op en bestaat er een zogenaamde ‘zwarte lijst’ met

bepalingen die u niet mag opnemen in de algemene voorwaarden. En om het nog kleurrijker te maken: er bestaat zelfs een ‘grijze lijst’…

Verre van algemeen

Kortom, algemene voorwaarden zijn vrij specifiek. Wil u als ondernemer echt stevig in uw schoenen staan, laat u dan begeleiden in het opstellen én verdedigen van de kleine lettertjes van uw algemene voorwaarden. Zo slaapt u altijd op beide oren en weet u dat uw zaak in goede handen is. Dankzij onze doorgedreven kennis en ervaring voelen we snel problemen aan. Bovendien kijken we verder dan het louter juridische aspect. Bij Tweedraads Advocaten zijn we dan ook verre van algemeen.

Nog geen algemene voorwaarden voor uw onderneming? Of wil u checken of ze u juridisch voldoende beschermen? Neem contact op met Tweedraads Advocaten. Wij helpen u graag degelijke algemene voorwaarden op te stellen. Met specifiek advies op maat.

Tweedraads Advocaten - Doreen d'hondt

Contacteer ons

Wilt u meer weten over Tweedraads advocaten? Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.