Volg ons

Als de relatie op is: echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Geschreven door:

Caroline Vlaminck

Soms is een huwelijk op. In die mate dat zelfs een simpel gesprek niet meer lukt. Waardoor een echtscheiding met onderlinge toestemming onmogelijk wordt. Uw huwelijk is onherstelbaar ontwricht. Omdat u uit elkaar groeide, al een tijdje niet meer samenwoont of te maken kreeg met overspel of geweld. De reden om een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting aan te vragen, is echter niet van tel. Iedereen beslist voor zichzelf om uit het huwelijksbootje te stappen. Individueel of gezamenlijk. Maar uiteraard altijd volgens de wettelijke procedure.

Niemand in het (on)gelijk

Hoe hobbelig uw liefdesparcours ook mag of mocht zijn, een echtscheiding is altijd ‘foutloos’. Anders gezegd: de rechter duidt geen schuldige aan. Niemand heeft gelijk of ongelijk. Is de verstandhouding volledig zoek en raakt u er onderling totaal niet uit, dan mag u de procedure tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting opstarten. Zeker als u intussen al een tijdje niet meer samenwoont. De onherstelbaarheid van het huwelijk blijkt dan uit de tijdspanne dat u al feitelijk gescheiden leeft. De vordering inleiden kan eenzijdig of gezamenlijk.

Gezamenlijke aanvraag

Bij een gezamenlijke aanvraag dient u samen een verzoekschrift in bij de familierechtbank. Die nodigt u vervolgens uit voor de zitting. U en uw partner moeten verplicht aanwezig zijn. De rechter informeert u over alternatieve geschiloplossingen zoals bemiddeling en gaat na of beide partijen akkoord gaan met de echtscheiding. Als dat zo is, dan kan hij die pas uitspreken als u op dat moment al meer dan zes maanden feitelijk gescheiden leeft. Is dat niet het geval? Dan stelt de rechter de zaak uit met drie maanden en wordt de echtscheiding pas vastgelegd op een tweede zitting.

Eenzijdige aanvraag

Maar wat als u de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting aanvraagt zonder akkoord van uw partner? Dan spreekt de rechtbank de echtscheiding alsnog uit wanneer u aantoont dat u al één jaar niet meer op hetzelfde adres woont. Bij een eenzijdige aanvraag kan u in plaats van een verzoekschrift bovendien ook kiezen voor een dagvaarding. Dat is duurder, maar een stuk sneller. En soms zelfs verplicht. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van bedrog of geweld. In dat geval hoeft u de termijn van zes maanden of een jaar niet af te wachten, maar wordt de echtscheiding onmiddellijk uitgesproken.

In de praktijk is het vaak zo dat de partner die aanvankelijk niet wil scheiden toch akkoord gaat op de inleidende zitting. In dat geval hanteert de rechter opnieuw de 3/6-maandenregel (zoals bij de gezamenlijke aanvraag).

Rol van betekening

In het echtscheidingsvonnis bepaalt de rechter ook de opsplitsing van de gerechtskosten – doorgaans fiftyfifty – en duidt hij een notaris aan voor de opstart van de vereffening en verdeling van de huwgemeenschap. Na de betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder is de echtscheiding officieel. Die wordt voortaan vermeld op uw huwelijksakte én in de registers van de burgerlijke stand. Ook op uw e-ID wordt uw burgerlijke staat aangepast.

Tussentijdse maatregelen

Tot slot nog dit: tijdens het verloop van de echtscheidingsprocedure kan de rechter heel wat voorlopige maatregelen bevelen. Enerzijds door onderlinge afspraken tussen u en uw partner te homologeren, anderzijds door zelf beslissingen te nemen wanneer er geen wederzijds akkoord is. Wie mag voorlopig in de gezinswoning blijven? Wat met eventuele uitkeringen voor levensonderhoud van echtgenoten en/of kinderen? Welke partner betaalt de lopende leningen? En wie heeft het ouderlijk gezag? Tal van vragen die vaak meerdere zittingen vereisen en op het einde van de rit ook in een definitief vonnis worden vastgelegd.

Ga zeker ook door onze vorige blogs over familierecht.

Voelt ook uw huwelijk wrang en ontwricht? En overweegt u een echtscheiding? Kom langs. Samen overlopen we zorgvuldig alle mogelijke opties. Van constructief tot ‘moeilijk gaat ook’. Wat u ook kiest: als echtscheidingsadvocaten staan wij u onwrikbaar bij! 

Tweedraads advocaten Caroline Vlaminck

Contacteer ons

Wilt u meer weten over Tweedraads advocaten? Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.