Volg ons

Uw rechten als plusouder: wat als uw relatie eindigt?

Geschreven door:

Tweedraads Advocaten

Nieuw samengestelde gezinnen zijn al lang geen uitzondering meer. Eén op de vijf Vlaamse kinderen heeft gescheiden ouders. En die laten vroeg of laat een nieuwe liefde toe in hun leven. Al dan niet met eigen kinderen. Zeg dus nooit ‘nooit’ tegen het plusouderschap. Want voor u het weet, speelt u een belangrijke rol in het leven van de kroost van uw nieuwe partner. Maar wat als die partner straks uit uw leven verdwijnt? Door een overlijden of relatiebreuk. Bent u dan ook de kinderen kwijt? Of behoudt u als plusouder het recht op contact?

Plusouder, meerwaarde voor het gezin

Vroeger stiefouders, nu plusouders. Geef toe: dat klinkt een pak positiever. Al blijft de verantwoordelijkheid dezelfde: u engageert zich voor de opvoeding, de zorg en het levensonderhoud van de kinderen van uw partner. Maar die nieuwe rol is niet noodzakelijk negatief. Integendeel, vaak ontstaat er een heel hechte band. Ook al zijn het niet uw kinderen, u ziet ze graag. En slaagt er zo in hun leven te verrijken en een toegevoegde waarde te zijn voor het gezin. Vandaar de ‘plus’.

Plots alleen(staande) plusouder

Maar wat betekent die ‘plus’ nog als uw partner op een dag overlijdt? Geen doemdenkerij, maar een scenario waarover u maar beter tijdig nadenkt. Omdat het uw leven en dat van de kinderen die u intussen als de uwe beschouwt plots verandert. Want zij worden automatisch toevertrouwd aan hun juridische mama of papa, die vanaf dan het ouderlijke gezag alleen verderzet. Of de ex van uw partner de kinderen uit uw leven kan weren? In principe niet. Al moet u de affectieve band met uw pluskinderen dan aantonen bij de familierechter.

Recht op persoonlijk contact

Hiervoor dient u een verzoek tot recht op persoonlijk contact in. Dat is verbonden aan een aantal duidelijke voorwaarden. De bijzondere band moet bestaan vóór de opstart van de procedure en wederzijds zijn. Bovendien mag het recht op persoonlijk contact niet ingaan tegen het belang van het kind. Bij de bepaling van de frequentie houdt de rechter rekening met de situatie waarin de onderlinge band ontstaan is. Een rechtszaak vermijden? Probeer dan een overeenkomst aan te gaan met de wettelijke ouder. 

Wilt u meer weten over onze expertise in familierecht en onze aanpak als echtscheidingsadvocaten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.

Bij leven en welzijn

Hetzelfde geldt trouwens als de relatie met uw partner ten einde loopt. Komt u onderling niet tot een akkoord? Dien dan een verzoek tot persoonlijk contact in bij de rechtbank. Als blijkt dat u een affectieve band hebt met uw pluskinderen en ook zij u willen blijven zien, dan zal de rechter u ook bij leven en welzijn van uw ex-partner wellicht dat recht toekennen. Zo blijft de relatie die u al die tijd opbouwde behouden en kan u een blijvende rol spelen in hun leven. Een uitkomst met een dikke plus!

Min en min is plus. Daarom geloven we bij Tweedraads Advocaten altijd in een positieve afloop. Hoe uitzichtloos de situatie soms ook lijkt. Neem contact op en leg ons uw probleemstelling voor. We lossen het samen op.

Ga zeker ook door onze vorige blogs over familierecht.

Contacteer ons

Wilt u meer weten over Tweedraads advocaten? Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.