Volg ons

Juridische incasso: een kor-daad stappenplan

Geschreven door:

Doreen D’hondt

U leest het goed: als het gaat over wanbetalers, schrijven wij ‘kordaat’ met een ‘d’. Want daadkracht is de enige weg naar een oplossing voor uw onbetaalde facturen. Dat vertelden we eerder al in enkele blogs, samen met een aantal tips om het probleem in de toekomst te vermijden. Als het toch zover komt, springt u het best binnen bij een advocaat met expertise in juridische incasso. Zoals wij. Vanaf dat moment pakken we het samen aan. Vastberaden en stap voor stap.

Stap 1: de aangetekende brief

Een klant die niet over de brug komt, reiken we eerst de hand. In de vorm van een aanmaning per aangetekende brief. Daarin verzoeken we vriendelijk om de openstaande factuur alsnog te vereffenen. Aangevuld met interesten en een schadebeding. We vermelden duidelijk de termijn en het gevolg bij niet-betaling: de opstart van een gerechtelijke procedure waarvan de kosten voor rekening van de schuldenaar zijn.

Stap 2: de dagvaarding

Betaalt uw klant de factuur? Super! Dan sluiten we het dossier hier af en storten we de beschikbare fondsen op uw rekening. Blijft een reactie uit, dan vragen wij u of we de procedure in gang mogen zetten. Bij uw akkoord stellen we meteen een dagvaarding op. Daarmee maken we de zaak aanhangig bij de bevoegde rechtbank. Welke dat is, hangt af van het antwoord op een aantal vragen. Is uw klant een particulier of een onderneming? Wat is het factuurbedrag? Is er een overeenkomst?

Stap 3: de kennisgeving

Wij bezorgen de dagvaarding aan de gerechtsdeurwaarder. Die maakt ze persoonlijk over aan de schuldenaar. De ‘betekening van de dagvaarding’, zoals dat heet. Nu is uw klant officieel op de hoogte dat hij of zij voor de rechtbank wordt gedaagd. Ook de datum, het uur en de precieze locatie staan uitdrukkelijk vermeld.

Wilt u meer weten over onze aanpak of onze expertise in incasso? Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.

Tweedraads Advocaten - Doreen d'hondt

Stap 4: de zitting

De zaak wordt ingeleid op een zitting van de rechtbank. Geen zorgen: wij regelen alles. U mag mee, maar moet niet. Dat geldt ook voor de tegenpartij. Geeft die verstek, dan kent de rechter de vordering toe en giet ze in een vonnis. Dat gebeurt ook als uw klant toch ter plaatse is, maar de vordering niet betwist. In dat geval kan hij of zij wel een afbetalingstermijn afdwingen. En dan is er nog optie drie: de schuldenaar is aanwezig en vecht de vordering aan. Dat luidt een extra tussenstap in …

De tussenstap

De rechtbank bepaalt conclusietermijnen: tegen een bepaalde datum moet elke partij een schriftelijk en juridisch standpunt innemen over de zaak en bijbehorende bewijsstukken verzamelen. Tijdens een nieuwe zitting volgen dan de pleidooien. Op basis daarvan doet de rechter een vonnis.

Stap 5: het vonnis

Welk van de drie scenario’s ook, het resultaat is altijd een vonnis. Als alles goed gaat, stelt het vonnis de schuldenaar in gebreke. Het bepaalt dat hij of zij de factuur, de interesten, het schadebeding en de procedurekosten moet betalen. Gebeurt dat vrijwillig, dan krijgt u uw centen en sluiten we het dossier af. Volgt er nog altijd geen betaling? Dan gaat het dossier naar de gerechtsdeurwaarder. Die kan beslag leggen op onroerend goed, eigendommen of inkomsten van de schuldenaar. Meestal loopt dat vlot, soms laat een betaling jaren op zich wachten.

Stap 6: de laatste kans

Een stap die we het liefst vermijden. Als blijkt dat uw klant simpelweg niet in staat is om te betalen – bijvoorbeeld door een faillissement of collectieve schuldenregeling – doen we aangifte van uw vordering bij de curator of schuldbemiddelaar. Of u dan aan het einde van de rit langs de kassa passeert en hoeveel daar voor u nog in zit, verschilt van zaak tot zaak en is op voorhand moeilijk in te schatten.

Wellicht niet meteen de uitkomst van uw dromen, maar in deze fase uw enige en laatste kans om uw onbetaalde factuur te innen. Die moet u grijpen, ook al kan de procedure jaren aanslepen. Maar evengoed is alles in veertien dagen van de baan. Ongeacht de duur, geven wij u regelmatig een stand van zaken en blijven we het kort-op-de-balprincipe trouw. Wij zetten door! Met de d van kordaad. 😉

Lang genoeg gewacht op die ene betaling? En maakt aandringen geen indruk meer? Langskomen bij ons op kantoor is de eerste stap. Samen overlopen we alle andere stappen voor juridische incasso en gaan we voluit voor het beste resultaat.

Lees zeker ook onze vorige blogs over wanbetaling:

Tweedraads advocaten

Onbetaalde facturen innen = maatwerk

Onbetaalde facturen zijn een van de grootste frustraties van ondernemers. En dat is niet verwonderlijk. Want als gepassioneerde ondernemer werkt u elke dag keihard om

Contacteer ons

Wilt u meer weten over Tweedraads advocaten? Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.