Volg ons

Huurwaarborg: neem het (huur)recht niet in eigen handen

Geschreven door:

Doreen D’hondt

Wie een woning of handelspand huurt, betaalt een huurwaarborg bij de start van de overeenkomst. Niet aan de verhuurder, maar op een geblokkeerde rekening. Wanneer het contract afloopt, krijgt de huurder het bedrag terug. Uiteraard alleen op voorwaarde dat alle contractuele plichten werden nagekomen. Bij schade of achterstallige huur mag de verhuurder de kosten afhouden van de huurwaarborg. Maar énkel met een schriftelijk akkoord van de huurder. U voelt de bui al hangen: daar komt soms gedonder van. Lees even mee, want wij kennen de ideale schuilplek: het huurrecht.

Huurwaarborg als financiële garantie

Het Vlaamse decreet van 1 januari 2019 over de huur van een woning verhoogde de waarborg van twee naar drie maanden huur. Bij handelshuurovereenkomsten daarentegen voorziet de wet geen verplichte huurwaarborg. Beide partijen bepalen dat onderling. Drie maanden huur is dan doorgaans een minimum. Maar ook zonder huurwaarborg is het contract dus geldig. Al is dat niet aangeraden. Want de huurwaarborg is een financiële garantie voor de verhuurder en bekrachtigt de contractuele afspraken.

Geblokkeerd geld

Opgepast: de huurwaarborg is geen potje geld waaruit de verhuurder noch de huurder tijdens de overeenkomst zomaar kan putten. Het bedrag staat geblokkeerd op een bankrekening of is vastgelegd als een bankgarantie. In een derde geval schoot het OCMW de waarborg voor. De verhuurder noch de huurder kan het geld dus onmogelijk afhalen en gebruiken om schade of achterstallige huur te compenseren. De balans wordt pas opgemaakt aan het einde van de overeenkomst: is de huurder alle verplichtingen nagekomen, dan krijgt hij de huurwaarborg terug. In het andere geval maakt de verhuurder aanspraak op het geld of minstens een deel ervan.

Huurwaarborg vrijgeven

De bank geeft de waarborg pas vrij na een schriftelijk akkoord tussen huurder en verhuurder. Daarin beschrijven ze de onderlinge verdeling van de waarborg. Is er geen consensus, dan moet een van beide partijen aankloppen bij de vrederechter. In het geval van de verhuurder binnen het jaar na het beëindigen van het contract (enkel voor huurovereenkomsten vanaf 1/01/2019). Zo niet, dan gaat de huurwaarborg automatisch terug naar de huurder. Zo’n procedure opzetten is niet vanzelfsprekend. Een huurgeschil wordt vaak te lichtvoetig opgevat.

Wilt u meer weten over onze expertise in huurrecht? Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.

Tweedraads Advocaten - Doreen d'hondt

Cavalier seul: geen goed idee

Sommige griffies, verhuur- en immokantoren adviseren huurders of verhuurders om hun zaak zelf op te nemen, zonder advocaat. Te kort door de bocht, als u het ons vraagt. Want wie de specifieke huurwetgeving en de gerechtelijke stappen niet beheerst, botst gaandeweg tegen een muur. En of de vrederechter en de griffie u die crash besparen met een haarfijne uitleg over het wetboek en de procedures, is hoogst twijfelachtig. Bovendien is het verboden voor een rechter om mensen te adviseren tijdens een procedure. Ons advies? Blijf bij uw leest. Met een jurist aan het stuur begint u vol vertrouwen aan de rit en ontwijkt u alle obstakels.

 Toch uw eigen boontjes doppen? Met deze drie basistips voorkomt u een stevige smak:

1. Daag de juiste persoon voor de vrederechter

Dat klinkt belachelijk, maar is het zeker niet altijd. Want de bewoner van het pand en de ondertekenaar van de overeenkomst zijn niet altijd een en dezelfde persoon. En wat als de verhuurder een vennootschap is?

2. Check vooraf de vorm van de overeenkomst

Soms blijkt het niet om een huurcontract te gaan, maar om een bezetting ter bede. Een dergelijke overeenkomst bepaalt het voorlopige gebruik van een goed en valt niet onder het huurrecht.

3. Zorg voor gegronde vaststellingen

Schade verhalen op de huurder? Schotel de vrederechter dan geen zelfgemaakte foto’s of vage offertes voor. Huurschade moet op tegensprekelijke wijze worden vastgesteld en begroot, bijvoorbeeld met behulp van een in- en uittredende plaatsbeschrijving.

Maar dan nog is cavalier seul spelen een risicovolle en ambitieuze aanpak. Met een expert in huurrecht zit u veel steviger in het zadel en vermijdt u een hobbelig parcours. Neem bij een huurgeschil dus gerust contact met ons op. Wij houden de teugels stevig in handen.

Lees zeker ook onze vorige blogs over huren en verhuren:

Contacteer ons

Wilt u meer weten over Tweedraads advocaten? Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.