Volg ons

Alimentatie betalen als u uw kind niet meer ziet. Moet dat?

Geschreven door:

Tweedraads Advocaten

Een scheiding is altijd een bijzonder emotionele gebeurtenis. Maar in het belang van uw kind, schuiven u en uw ex-partner uw gevoelens aan de kant en werken een goede en faire regeling uit. Alles loopt relatief goed en u komt uw verplichtingen na. Tot uw kind opeens niet meer naar u wil komen. Bent u dan verplicht om alimentatie te blijven betalen.

Omgangsrecht versus onderhoudsplicht

Het korte antwoord? Ja. Het is heel pijnlijk als uw kind geen contact meer met u wil. Maar dat stelt u niet vrij van uw onderhoudsplicht. Want die staat los van uw omgangsrecht. U zal dus ook wanneer u uw kind niet meer ziet, alimentatie moeten betalen én bijdragen in de buitengewone kosten.

Bijdragen naar evenredigheid

Als ouder bent u verplicht naar evenredigheid van uw middelen te voorzien in de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de ontplooiing en de opleiding van uw kind. De bepaling van de hoogte van het onderhoudsgeld is geen exacte wetenschap. Hoeveel u moet bijdragen, hangt af van verschillende factoren, zoals de verblijfsregeling, uw inkomen, de kinderbijslag en fiscale voordelen.

Ook voor een meerderjarig kind

Die verplichting gaat zelfs verder als uw kind meerderjarig wordt, maar zijn opleiding na een normaal verloop niet voltooid heeft en dus niet over een eigen inkomen (loon, werkloosheidsuitkering, ziektevergoeding …) beschikt. Ook wanneer uw meerderjarig kind in de wachttijd op een werkloosheidsuitkering zit, moet u onderhoudsgeld betalen.

Wil u meer weten over het omgangsrecht en de onderhoudsplicht? Neem dan gerust contact met ons op.

Geen opschortende voorwaarden

Het gedrag van uw kind heeft geen invloed op uw onderhoudsverplichting. Het feit dat uw kind niet het gehoopte respect aan u toont, is geen uitsluitingsgrond. Ook als uw ex-partner het contact met uw kind verhindert, mag u niet stoppen met onderhoudsgeld te betalen. De familierechter kan in dat geval op uw verzoek een dwangsom opleggen aan uw ex zolang die de gemaakte afspraken niet respecteert.

Omgang verplicht?

Als ouder bent u niet verplicht om uw kind te zien. Want het omgangsrecht is een recht, geen plicht. Maar uw keuze om niet meer om te gaan met uw kind en dat deel van uw opvoedingsverbinding niet op te nemen, stelt u niet vrij van betaling van het onderhoudsgeld. Integendeel. De kans is groot dat u van de rechter meer onderhoudsgeld zal moeten betalen, omdat u geen bijdrage in natura levert. En dat is ook zo als u de overeengekomen omgangsregeling niet meer uitoefent.

Contacteer ons

Wilt u meer weten over Tweedraads advocaten? Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.