Voor u verklaard: de wet op de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

De coronacrisis heeft nog maar eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk goede algemene voorwaarden zijn voor ondernemingen. Heel wat klanten riepen corona in als overmacht en dus een reden om niet te voldoen aan hun contractuele verplichtingen, zoals hun facturen betalen.

Interesten en schadebeding?

Wanbetalers bedreigen uw cashflow. Want u heeft heel wat kosten die u maandelijks moet betalen. Als u moet wachten op uw geld, kan u dus in de problemen komen. Daarom wil u in het geval van niet-betaling interesten kunnen aanrekenen. En liefst ook een schadebeding. Want het kost tijd, geld en energie om uw factuur te innen. Uw contract met uw klant of uw algemene voorwaarden bepalen de gevolgen bij niet-betaling.

De impact van overmacht?

Overmacht kan een reden zijn voor een klant om zijn factuur laattijdig te betalen. De vraag stelt zich dus of corona een geval van overmacht is. En als dat zo is, wat is dan de impact daarvan op uw overeenkomst? Sluitende algemene voorwaarden bieden daar het antwoord op.

De wetgever biedt een oplossing

Het belang van waterdichte algemene voorwaarden kan dus niet overschat worden. Maar dat betekent niet dat u geen interesten of schadebeding kan aanrekenen als u geen algemene voorwaarden heeft en een klant u niet betaalt. De wet van 2 augustus 2002 over de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties voorziet immers in die mogelijkheid.

Tussen ondernemingen

Wanneer een partij in een overeenkomst tussen twee ondernemingen zijn factuur niet betaalt, laat de wet op de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties u toe om interesten en een schadebeding te krijgen. De wet is alleen van toepassing op overeenkomsten tussen professionele spelers en geldt dus niet voor contracten tussen uw onderneming en een particuliere klant.

8 procent interest

De wet op de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalt dat u – zonder uw schuldenaar eerst in gebreke te stellen – bij wanbetaling recht heeft op een interest van 8 procent. Daarnaast voorziet de wet in een redelijke schadeloosstelling voor alle kosten die u maakt om uw openstaande factuur te vorderen. In de praktijk hanteren rechtbanken als schadebeding 10 procent van de verschuldigde hoofdsom.

Rechten en plichten niet in evenwicht

Ook als u een contract met een andere onderneming afsluit dat expliciet vermeldt dat er bij laattijdige betaling geen schadebeding verschuldigd is, kan de rechter daar toch anders over oordelen. Bijvoorbeeld bij een kennelijke onbillijkheid. Dat betekent dat er een onevenwicht is tussen de rechten en plichten van de betrokken partijen.

Kijken naar eigen vermogen

Concreet? Stel dat u als kleine onderneming een contract afsluit met een grote onderneming, en op basis van dat contract geen schadebeding kan eisen indien de grote onderneming te laat betaalt. De rechter kan oordelen dat er sprake is van een onevenwicht, omdat het eigen vermogen van die grote onderneming veel hoger is dan dat van u, en u toch een schadebeding toekennen.

Recente toevoeging

Sinds 29 april 2020 stipuleert de wet ook dat de uiterste betalingstermijn van grote bedrijven aan kmo’s tot 60 dagen beperkt is. Daar kan contractueel niet van worden afgeweken. Zo voorkomt de wetgever vroegere excessen waarbij kleine ondernemingen soms 120 dagen of meer op hun geld moesten wachten. Spreken partijen onderling geen betalingstermijn af? Dan bedraagt die maximaal 30 dagen.

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in wanbetaling om uw openstaande facturen te innen? Neem dan gerust contact met ons op.