Voor de draad ermee! De gevolgen van een positieve alcoholtest

U bent een plichtsbewuste en voorzichtige chauffeur. En drinken en rijden gaan voor u niet samen. Maar enkele glazen bier of wijn zijn al voldoende om een positieve alcoholtest af te leggen. En positief blazen kan verstrekkende gevolgen hebben … Als advocaten gespecialiseerd in verkeersrecht leggen wij het u graag uit.

Weigeren toegestaan?

Een vraag die wij vaak krijgen is of mensen het recht hebben om een alcoholtest te weigeren. Het antwoord? Nee. De politie heeft het recht om iedereen die aanstalten maakt om een voertuig te besturen, een alcoholtest te laten afleggen.

U hoeft dus zelfs niet effectief achter het stuur van uw wagen te zitten of te rijden om gecontroleerd te kunnen worden. Weigert u een test af te leggen? Dan krijgt u sowieso een boete voor alcoholintoxicatie.

Geïntoxiceerd versus dronken

Heeft u als particuliere chauffeur 0,5 promille of meer alcohol in uw bloed? Dan heeft u officieel te veel gedronken om nog te rijden en krijgt u een boete voor alcoholintoxicatie. Voor professionele chauffeurs zoals bestuurders van bussen, trams, taxi’s of vrachtwagens is dat 0,2 promille.

De vraag of u al dan niet dronken bent, staat los van het alcoholpercentage in uw bloed. Dronkenschap is een toestand waarin u zich bevindt. Bent u zo onder invloed van drank dat u de blijvende controle over uw daden kwijt bent? Dan bent u dronken.

Meer dan 0,5 promille, toch niet dronken

Dronkenschap vaststellen is eerder een subjectief gegeven. Het betekent ook dat u niet noodzakelijk een positieve alcoholtest hoeft af te leggen om dronken te zijn. Andersom kan het ook zijn dat u 0,5 promille of meer alcohol in uw bloed heeft, en toch niet dronken bent. Maar of u nu dronken en/of geïntoxiceerd bent, er zijn altijd gevolgen.

Verschillende strafmaten

De bestraffing voor alcoholintoxicatie en dronkenschap verschillen.

  • Bent u geïntoxiceerd? Dat wordt uw straf bepaald door de mate waarin u de wettelijke alcohollimiet overschreden heeft. Uw straf varieert dan van een onmiddellijke inning, over een minnelijke schikking tot een dagvaarding om voor de politierechter te verschijnen.
  • Bent u dronken? Dan zal u altijd voor de politierechter verantwoording moeten geven.

Proeven afleggen

Een positieve alcoholtest gaat vaak ook gepaard met een onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs. Die intrekking staat los van een eventueel rijverbod dat de politierechter u kan opleggen omdat u onder invloed gereden heeft. Bovendien kan de politierechter u verplichten om verschillende testen af te leggen en onderzoeken te laten doen als voorwaarde om uw rijbewijs terug te krijgen.

Alcoholslot installeren

Heeft u daarmee de kelk tot op de bodem geledigd? Niet noodzakelijk. Want de politierechter is wettelijk verplicht om u een alcoholslot te laten installeren in uw wagen als u 1,8 promille of meer alcohol in uw bloed had. Bent u al meermaals betrapt op rijden onder invloed? Dan ligt de grens op 1,2 promille.

Spreekt de politierechter de installatie van een alcoholslot uit? Dan koppelt hij daar ook een omkaderingsprogramma aan. De kosten voor het slot en het programma zijn aanzienlijk én volledig voor uw rekening.

Verzekeringstechnische gevolgen

De mogelijke gevolgen van rijden onder invloed beperken zich niet tot boetes of voorwaarden. U moet ook rekening houden met de impact ervan op uw BA-verzekering. Als eigenaar van een voertuig bent u verplicht om zo’n verzekering af te sluiten. Die betaalt de schade die u bij een ongeval door uw fout aan derden berokkent.

Heeft u in staat van dronkenschap een ongeval? En is er een oorzakelijk verband tussen het ongeval en uw dronkenschap? Dan kan de verzekeringsmaatschappij de uitgekeerde schadevergoeding terugvorderen van u. En die factuur kan aardig oplopen.

Juridische ondersteuning

Heeft u enkele glazen op? Kruip dan niet achter het stuur van uw wagen. U doet er uzelf en anderen een groot plezier mee!

Heeft u een positieve alcoholtest afgelegd of bent u betrapt op rijden in staat van dronkenschap en wil u weten waar u aan toe bent? Ga dan zeker voor de juridische ondersteuning van een advocaat verkeersrecht om uw zaak te bepleiten voor de politierechter. Tweedraads Advocaten staat voor u klaar.

Neem gerust contact met ons op voor een afspraak om uw zaak te bespreken.