Volg ons

Hoe pakt u wanbetaling kordaat aan?

Geschreven door:

Doreen D’hondt

Een klant die zijn factuur niet betaalt, dat is niet alleen erg frustrerend, maar het kan ook uw cashflow bedreigen. Daarom is het belangrijk dat u snel de juiste stappen onderneemt om te krijgen waar u recht op heeft.

Wachten biedt geen meerwaarde

De gouden raad voor een gezonde cashflow en een kleinere kans op wanbetalers? Maak snel uw factuur en stuur die kort nadat u uw dienst of product geleverd heeft naar uw klant. Want hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt om bij discussie aan te tonen dat u zich aan uw deel van de overeenkomst gehouden heeft, en dat de factuur gerechtvaardigd is.

Een vriendelijk mailtje

De snelle opmaak van uw facturen gaat hand in hand met de korte opvolging van de betalingen. Is de betalingstermijn van een factuur al een week overschreden en heeft uw klant nog niet betaald? Stuur dan een vriendelijke mailtje om hem daarop attent te maken. Dat is vaak voldoende om uw betaling te ontvangen.

Een tip: zet de betalingstermijn op elke factuur en vermeld die termijn ook in uw algemene voorwaarden. Zorg ervoor dat u over een bewijs beschikt dat uw klant uw algemene voorwaarden aanvaardt.

Een aangetekende brief

Als uw mailtje na een week nog niet het gewenste resultaat opgeleverd heeft, raden wij u aan om uw klant een aangetekende brief te sturen. Daarin maant u hem opnieuw aan om zijn openstaande factuur te betalen. Blijft de betaling nog altijd uit? Dan stapt u het best naar een advocaat gespecialiseerd in wanbetaling om uw factuur te innen.

Ook kleine facturen vorderen

Uw advocaat zal uw wanbetaler een brief sturen om hem in gebreke te stellen. Naast de betaling van de hoofdsom zal uw advocaat ook de betaling van de interesten en het schadebeding eisen die opgenomen zijn in uw algemene voorwaarden.

Een brief van een advocaat heeft vaak genoeg impact om uw klant te doen betalen. Bovendien zijn uw advocaatkosten gedekt door de interesten en het schadebeding, waardoor het dus vaak ook de moeite loont om uw kleine facturen te laten vorderen.

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in juridische incasso om uw openstaande facturen te vorderen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tweedraads Advocaten - Doreen d'hondt

Naar de rechtbank?

Als uw klant hardnekkig weigert te betalen, zal uw advocaat een procedure opstarten om uw factuur op gerechtelijke wijze te vorderen. Dat kan – afhankelijk van de situatie – via de rechtbank of via de procedure van invordering van onbetwiste geldschulden.

Het is bij de invordering van een factuur belangrijk om een onderscheid te maken tussen betwiste en onbetwiste facturen aan de ene kant, en een particulier en een ondernemer of bedrijf aan de andere kant.

Geen verplichting voor particulieren

Een particulier is in principe niet verplicht om uw factuur te protesteren. Hij kan in de procedure nog perfect verklaren waarom hij het niet eens is met uw factuur. Toch is het voor particulieren ook beter om meteen te protesteren tegen een factuur, omdat onder bepaalde omstandigheden de factuur als stilzwijgend aanvaard kan worden beschouwd.

Professionele klant: protesteren binnen redelijke termijn

De wet bepaalt dat een ondernemer of bedrijf een factuur waarmee hij niet akkoord gaat moet protesteren binnen een redelijke termijn. De duur van die termijn hangt van de situatie af. Een professionele klant die uw factuur wil protesteren, doet dat het best via een aangetekende brief en binnen de twee weken. Hij omschrijft ook maar beter duidelijk de reden waarom hij uw factuur niet wil betalen.

Als een professionele klant uw factuur niet binnen een redelijke termijn protesteert, dan wordt die factuur in principe als aanvaard beschouwd en moet uw professionele klant uw factuur betalen.

Verschuiving van bewijslast

Protesteert een professionele klant uw factuur binnen een redelijke termijn? Dan verschuift de bewijslast van uw klant naar u. Concreet? U moet bewijzen dat uw factuur gerechtvaardigd is door aan te tonen dat uw factuur een correcte weergave is van de afspraken tussen u en uw klant. Daarom is het belangrijk dat u alle gemaakte afspraken altijd op papier zet en dat u uw geleverde prestaties goed bijhoudt.

De rechter beslist

Uiteindelijk zal de rechter beslissen of u recht heeft op de betaling van uw factuur. Hoe meer bewijzen u heeft, hoe groter de kans dat uw klant uw factuur moet betalen. Maar zoals altijd is voorkomen beter dan genezen. Maak dus tijdig uw facturen, volg betalingen op, zet afspraken op papier en registreer nauwkeurig uw prestaties. Uw cashflow zal er wel bij varen!

Contacteer ons

Wilt u meer weten over Tweedraads advocaten? Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.