De impact van het coronavirus op uw verblijfs- en omgangsregeling

[Dit artikel werd geüpdatet op 9 november 2020.]

Alleen essentiële verplaatsingen. Dat was een van de coronamaatregelen van de overheid tijdens de eerste lockdown. Als gescheiden ouder vraagt u zich misschien af of uw kind naar uw ex-partner brengen een essentiële verplaatsing is. Het korte antwoord? Ja.

Onderlinge regeling of bij vonnis

Elke ouder heeft recht op persoonlijk contact met zijn kind, tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen waarbij dat niet in het belang van het kind zou zijn. Leeft u gescheiden van uw ex-partner? Dan heeft u onderling of bij vonnis een verblijfs- en omgangsregeling uitgewerkt.

Een recht, geen plicht

Het omgangsrecht is echter geen plicht. Dat betekent dat u niet gedwongen kan worden om met uw kind om te gaan. Persoonlijk contact behoort wel tot de opvoedingsverantwoordelijkheid van elke ouder.

Neemt u dit deel van uw opvoedingsverbinding niet op? Dan kan dat in de praktijk leiden tot een verhoging van het onderhoudsgeld dat u moet betalen omdat u geen bijdrage in natura levert. Dat is ook zo als u de overeengekomen omgangsregeling niet respecteert.

Ouderlijk contact stimuleren

Het recht op persoonlijk contact is een recht van de ouder en niet van het kind. U moet een rechterlijk vastgelegde omgangsregeling dus respecteren. Ook als uw kind zegt dat het niet naar uw ex-partner wil gaan. U heeft de verantwoordelijkheid om uw kind positief te stimuleren om contact te houden met zijn andere ouder en de omgangsregeling na te leven.

Let op! Het omgangsrecht staat los van de onderhoudsplicht. Beperkt de rechter in het belang van het kind het recht van een ouder op contact? Of wil een kind een bepaalde ouder niet zien? Dan moet die ouder toch het onderhoudsgeld betalen én bijdragen in de buitengewone kosten.

Extreme vorm

Helaas stellen we in de praktijk vast dat een ouder soms een kind beïnvloedt om het contact met de andere, voorheen geliefde ouder ondanks een nagenoeg vlekkeloos ouderschap helemaal te verbreken. Dat noemen we ouderverstoting of vervreemding.

Het is de meest extreme vorm van weigering om het omgangsrecht te respecteren. Ouderverstoting is mishandeling op het diepste niveau van de psyche van een kind dat zich volop aan het ontwikkelen is. In het belang van het kind zijn in geval van ouderverstoting snelle maatregelen essentieel.

Omgangsregeling respecteren

Een omgangsregeling moet altijd nageleefd worden. Weigert u om uw kind mee te geven aan uw ex-partner? Dan pleegt u in de eerste plaats een inbreuk op het recht van uw kind om een persoonlijke relatie te onderhouden met zijn ouder. Volhardt u in de boosheid? Dan kan u een dwangsom opgelegd krijgen om u te dwingen om de afspraken na te komen, of is zelfs een omkering van de verblijfsregeling mogelijk.

Ook in tijden van corona

Uw verblijfs- en omgangsregeling valt niet onder de maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. U moet de regeling met uw ex-partner respecteren. Alleen als u, uw kind of uw ex-partner effectief besmet is, moet het contact tijdelijk stopgezet worden, en moeten de betrokkenen in quarantaine gaan. Is dat het geval? Dan kan u het medische quarantaine-attest opvragen als bewijs dat de verblijfsregeling geldig wordt opgeschort.

Wil u meer weten over omgangsrecht en uw verplichting om de regelingen na te leven? Neem dan gerust contact met ons op.