Volg ons

Geschreven door:

Doreen D’hondt

Het coronavirus brengt heel wat uitdagingen en vragen met zich mee. En dat doet zich niet alleen voor op gezondheidsvlak. Ook economisch heeft corona een grote impact. Maar wat betekent deze gezondheidscrisis nu voor de contracten die u als particulier of professional afsluit? Kan u die kosteloos verbreken? Tweedraads Advocaten informeert u graag.

Contract verbreken = betalen

Een huurovereenkomst, een aannemingscontract, een reservering van een zaal voor een feest, een reis … U sluit heel wat overeenkomsten af. En elke overeenkomst strekt tot wet en moet altijd te goeder trouw uitgevoerd worden. De vertaling: u kan een overeenkomst niet zomaar verbreken. Doet u dat toch? Dan moet u een schade- of verbrekingsvergoeding betalen.

Overmacht als uitzondering

Een uitzondering op die regel? Overmacht. Als u wegens overmacht een overeenkomst niet naleeft, dan zal u geen schade- of verbrekingsvergoeding moeten betalen. Behalve als er in het contract dat u afsluit staat dat overmacht geen geldige reden is om het contract te verbreken. Want dan zal u toch moeten betalen. Die optie kan niet als een van de partijen een consument is. Dan laat de wet die mogelijkheid niet toe.

Vreemde oorzaak

De wet definieert overmacht als een vreemde oorzaak die niet kan worden aangerekend aan de schuldenaar. Het begrip duidt op voorvallen die gebeuren buiten elk aanwijsbaar menselijk handelen. Denk maar aan een natuurlijk overlijden, ziekte, abnormale weersomstandigheden, een aardbeving, een blikseminslag, een overstroming, een oorlog of een opstand.

Tijdelijk of definitief

Overmacht kan definitief of tijdelijk zijn. Is het definitief? Dan bent u niet langer gebonden om uw contractuele verplichtingen na te komen. Heeft de overmacht een tijdelijk karakter? Dan worden uw verplichtingen geschorst tot de situatie van overmacht voorbij is.

Corona = overmacht?

Dé vraag in het verhaal over corona en uw contracten is dus of corona voldoet aan de definitie van overmacht, en zo ja, of het tijdelijk of definitief is. Het antwoord? Dat hangt van de situatie af.

Wil u juridisch advies van een advocaat die gespecialiseerd is in contractrecht om te weten welke impact het coronavirus op uw overeenkomsten heeft? Neem dan gerust contact met ons op.

Tweedraads Advocaten - Doreen d'hondt

Niet automatisch verbrekingsrecht

Het coronavirus is niet automatisch een geval van overmacht. Zo moet u nog altijd uw huur en uw andere maandelijkse facturen betalen. Raakt u in financiële moeilijkheden als gevolg van corona? Dan kan u waarschijnlijk wel uitstel van betaling krijgen omdat het principe van goede trouw geldt in het contractrecht. Dat betekent ook dat er rekening gehouden moet worden met de concrete omstandigheden.

Maatregelen van hogerhand

Neemt de overheid door het coronavirus maatregelen die ervoor zorgen dat u uw overeenkomsten niet meer kan naleven? Dan geldt corona wel als overmacht. Denk maar aan een reisverbod als u een vakantie geboekt heeft, of de annulatie van uw huwelijksfeest – en alle overeenkomsten die u in dat kader afgesloten heeft – omdat alle horecazaken moeten sluiten.

De conclusie?

Het is onmogelijk om een regel te hanteren die voor iedereen en in elk geval geldt. Een rechte lijn trekken is onmogelijk, omdat de omstandigheden doorslaggevend zijn. En die zijn nooit hetzelfde. Bovendien wijzigen de maatregelen die de overheid neemt voortdurend.

Solidariteit tonen

Tweedraads Advocaten roept op om die maatregelen altijd nauwgezet op te volgen. Alleen zo kunnen we samen de verspreiding een halt toeroepen en slachtoffers voorkomen. De coronacrisis is een moment om stil te staan in én bij het leven en solidariteit te tonen.

steve-johnson-bTulpIPKxGg-unsplash-bewerkt-1030x687

Corona als excuus? Geen goed idee!

“We kunnen uw deuren niet op tijd leveren, want door corona heeft de productie vertraging opgelopen.” “We zullen de opleveringsdatum van uw bouwproject omwille van

Contacteer ons

Wilt u meer weten over Tweedraads advocaten? Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.