Snelheid en locatie, de rode draad bij elke snelheidsovertreding

Een beetje haast of een moment van onoplettendheid kan resulteren in een brief van de politie: u heeft een snelheidsovertreding begaan.

Moet u voor de politierechter verschijnen? Krijgt u een rijverbod? Of komt u er met een boete van af? Als advocaten gespecialiseerd in verkeersrecht leggen wij het u graag uit.

Dure aangelegenheid

Als u geflitst wordt, dan bepalen uw snelheid en de locatie van uw overtreding de gevolgen. Hoe meer u de maximumsnelheid overschrijdt, hoe ernstiger de consequenties. Vooral in de bebouwde kom, een woonerf, een schoolomgeving of een zone 30 kan een snelheidsovertreding u letterlijk én figuurlijk duur komen te staan.

Houder van de kentekenplaat

Als een bemande of onbemande camera een snelheidsovertreding vaststelt, krijgt de houder van de kentekenplaat van de auto een afschrift van het proces-verbaal én een antwoordformulier in de bus. U ontvangt ze dus ook als iemand anders een snelheidsovertreding met uw wagen begaan heeft.

Een lichte snelheidsovertreding = boete betalen

Gaat het om een lichte snelheidsovertreding? Dan stuurt de politie u een overschrijvingsformulier om de boete onmiddellijk te innen. Betaalt u die niet op tijd? Dan ontvangt u een voorstel tot minnelijke schikking van het Openbaar Ministerie. De boete die het ministerie u in de schikking voorstelt, zal hoger zijn dan het bedrag van de onmiddellijke inning. Gaat u in op het voorstel? Dan hoeft u niet voor de politierechter te verschijnen.

De boete betwisten

Het antwoordformulier laat u toe om de boete te betwisten. Was u bijvoorbeeld niet de chauffeur op het moment van de overtreding? Of denkt u een goede reden te hebben om de boete niet te betalen? Dan kan u dat via het antwoordformulier laten weten. U zal dan voor de politierechter uw verhaal moeten toelichten.

Een zware snelheidsovertreding = naar de politierechter

Heeft u het gaspedaal zo diep ingedrukt dat u een zware snelheidsovertreding begaan heeft? Dan zal de politierechter over uw lot oordelen. Als een bemande camera uw snelheidsovertreding registreert, kan de politie u naar de kant halen en u vragen om uw rijbewijs onmiddellijk voor 8 of 15 dagen in te leveren. Ook in dat geval zal u een dagvaarding ontvangen om voor de politierechter te verschijnen.

Let op! Als de politie u aan de kant zet, mogen de agenten u niet vragen om onmiddellijk te betalen, tenzij u in het buitenland woont.

Uitstel van betaling?

De politierechter bepaalt op basis van de wettelijk vastgelegde barema’s hoe hoog uw geldboete is. De wet schrijft boetes tussen 10 en 500 euro voor. Die boetes worden vermenigvuldigd met opdeciemen.

Afhankelijk van de plaats van uw snelheidsovertreding, de gecorrigeerde snelheid, de omstandigheden en eventuele voorgaande overtredingen kan de rechter beslissen om u (een deel van) de boete met uitstel te geven.

Boete en rijverbod

Boven op uw boete kan de politierechter u een rijverbod opleggen. Als de wet een verplicht rijverbod voorziet, moet de rechter dat ook uitspreken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur overschreden heeft binnen een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf. Is een rijverbod niet bij wet verplicht? Dan kan de politierechter vrij oordelen.

Slagen voor examens en onderzoeken

Veroorzaakt u een verkeersongeval omdat u te snel reed? Dan zal de politierechter u bijkomende herstelmaatregelen opleggen. Concreet? U krijgt uw rijbewijs pas terug als u slaagt voor een theoretisch en praktisch rijexamen en een geneeskundig en psychologisch onderzoek.

Extra sancties voor jonge chauffeurs

Iedereen die minder dan twee jaar zijn rijbewijs B heeft, moet bij een snelheidsovertreding rekening houden met extra sancties. Begaat u als ‘jonge’ chauffeur een snelheidsovertreding waarvoor de wet voorziet dat de politierechter een rijverbod kan uitspreken? Dan moet de rechter dat ook doen. Bovendien zal u opnieuw moeten slagen voor uw theoretische en/of praktische rijexamen om uw rijbewijs terug te krijgen.

Juridisch advies en bijstand

Moet u voor de politierechter verschijnen? Kies dan voor het juridische advies en de bijstand van een advocaat verkeersrecht.

Vergeet ook niet om na te kijken of u een rechtsbijstandverzekering heeft, want die kan van goudwaarde zijn!

Heeft u een snelheidsovertreding begaan en moet u voor de politierechter verschijnen? Dan staat Tweedraads Advocaten u graag bij. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak om uw zaak te bespreken.