Volg ons

Geschreven door:

Doreen D’hondt

[Dit artikel werd geüpdatet op 27 november 2020.]

Als advocaten krijgen we weleens mensen over de vloer die een conflict met iemand hebben en zich verdedigen door te zeggen: “Dat kan de andere partij nooit bewijzen, want ik heb niets ondertekend.” Een begrijpelijk argument, want veel mensen denken dat een overeenkomst alleen bindend is als die op papier staat en door beide partijen ondertekend is. Helaas is dat een misvatting die grote gevolgen kan hebben.

Mondelinge overeenkomsten

Een blik in het Burgerlijk Wetboek leert dat elke overeenkomst partijen tot wet strekt. De vertaling? Ook mondelinge overeenkomsten vallen onder die bepaling. En daar komt dus geen handtekening aan te pas. In de praktijk is een mondelinge overeenkomst echter heel moeilijk te bewijzen. Toch kan een rechter op basis van met elkaar overeenstemmende vermoedens van het bestaan van een overeenkomst, of op basis van een getuigenverklaring, oordelen dat er een mondelinge overeenkomst is en dat die bindend is.

Tot 3500 euro

Een mondelinge overeenkomst kan op dit moment alleen tussen een particulier en een ondernemer als de som van de overeenkomst maximaal 3500 euro bedraagt. Is het bedrag hoger? Dan moet de overeenkomst schriftelijk bewezen worden. Voor overeenkomsten tussen ondernemers onderling is er geen beperking van het bedrag en geldt er ook boven 3500 euro een vrije bewijsvoering.

Nieuwe definitie van schriftelijk bewijs

Schriftelijk bewijs impliceert niet noodzakelijk een overeenkomst die ondertekend is en voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’. Het begrip ‘geschrift’ heeft in een wet van november 2020 een nieuwe definitie gekregen en is niet langer beperkt tot een papieren drager. Leesbaarheid, duurzaamheid en onveranderlijkheid zijn nu de factoren die bepalen of er sprake is van een geschrift of niet.

Wilt u een juridisch bindende overeenkomst laten opstellen? Of bent u op zoek naar juridisch advies van een specialist in contractrecht? Neem dan gerust contact met ons op.

Tweedraads Advocaten - Doreen d'hondt

Zet het (niet) op mail

De nieuwe definitie houdt in dat een e-mail, een sms, een WhatsAppbericht of een Facebookpost nu dus ook een bewijs zijn. Denk dus goed na over wat u communiceert via die digitale communicatiekanalen. Digitale berichten kunnen heel gemakkelijk aan een rechter voorgelegd worden. In het verleden is al gebleken dat rechters Facebookposts of e-mails aanvaarden als bewijs voor een feit of een bewering. Een handtekening is dus zeker geen absolute vereiste om een overeenkomst bindend te maken.

Wie moet wat bewijzen?

Over de vraag wie wat moet bewijzen is de wetgever heel duidelijk. Iemand die iets beweert moet daarvoor ook het bewijs leveren. Concreet? Als u beweert dat u iemand 5000 euro geleend heeft en die persoon betaalt u niet terug, dan moet u bewijzen dat u dat geld effectief geleend heeft én dat die persoon er zich toe verbonden heeft om die som terug te betalen. Kunt u alleen bewijzen dat u hem het geld geleend heeft? Dan heeft u een probleem. Zet daarom altijd de gemaakte afspraken duidelijk op papier. Een e-mail is al voldoende.

In geval van buitengewone omstandigheden – wanneer de toepassing van de normale bewijsregels kennelijk onredelijk zou zijn – kan de rechter de tegenpartij toch verplichten om actief mee te werken aan de bewijsvoering, of de bewijslast zelfs omkeren.

Let op de gevolgen

Of u nu mondeling of schriftelijk een overeenkomst aangaat, u moet zich altijd heel goed bewust zijn van de gevolgen van die overeenkomst.

Ondertekent u bijvoorbeeld een huurcontract? Dan moet u weten dat u niet zomaar een einde aan die overeenkomst kunt maken en dat u spelregels moet volgen om schadevergoedingen en kosten te vermijden.

Heeft u een leuk huis gezien en stuurt u de makelaar een mailtje waarin u een bod uitbrengt? Dan is dat bod officieel en zult u het geld op tafel moeten leggen als de verkoper het aanvaardt. Wilt u toch afzien van de aankoop? Dan kunt u in het beste geval onderling met de verkoper overeenkomen dat hij u in ruil voor een schadevergoeding niet meer aan uw bod houdt. Helaas bedraagt die schadevergoeding vaak 10 procent of meer van de geboden prijs. Een eenvoudig mailtje kan u dus veel geld kosten. Brengt u een bod uit? Vermeld dan ook altijd uitdrukkelijk hoelang uw bod geldig is.

Misverstanden voorkomen

Goede afspraken maken goede vrienden. Wilt u problemen of misverstanden voorkomen? Denk dan heel goed na over wat u mondeling afspreekt, digitaal communiceert, of in een ondertekende overeenkomst giet. Informeer u goed en win bij de minste twijfel advies in van een expert.

Tweedraads advocaten

Onbetaalde facturen innen = maatwerk

Onbetaalde facturen zijn een van de grootste frustraties van ondernemers. En dat is niet verwonderlijk. Want als gepassioneerde ondernemer werkt u elke dag keihard om

Ontwerp-zonder-titel-17-1030x687

Hoe pakt u wanbetaling kordaat aan?

Een klant die zijn factuur niet betaalt, dat is niet alleen erg frustrerend, maar het kan ook uw cashflow bedreigen. Daarom is het belangrijk dat

Contacteer ons

Wilt u meer weten over Tweedraads advocaten? Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.