Vijf tips om bouwgeschillen te voorkomen (én op te lossen)

Belgen zijn geboren met een baksteen in de maag. Er wordt in ons landje zowel in de persoonlijke als in de professionele context lustig gebouwd. Bij elk bouwproject zijn verschillende partijen betrokken. Helaas verloopt niet elke uitvoering van een leien dakje en ontstaat er soms discussie tussen de bouwheer en de aannemer. Als specialist in bouwrecht krijgt u van ons vijf tips om bouwgeschillen te voorkomen én op te lossen.

 

  1. Stel een heldere offerte op

Een bouwgeschil ontstaat wanneer een partij niet voldoet aan de verwachtingen van de andere partij. Daarom is het essentieel dat die verwachtingen voor alle partijen duidelijk zijn bij de aanvang van de samenwerking. Stel als aannemer een uitgebreide offerte op die alle posten en hun prijs vermeldt. Vergeet daarbij niet om deadlines op te nemen. Zorg er ook voor dat de bouwheer de offerte ondertekend of schriftelijk bevestigd heeft vóór u met de werkzaamheden begint.

  1. Zet (bijkomende) afspraken op papier

Een mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig, maar heel moeilijk om te bewijzen. Zet daarom alle afspraken op papier. Een simpele e-mail waarin u de gemaakte afspraken opsomt volstaat. Zorg er in dat geval dan wel voor dat de andere partij uw e-mail beantwoordt of de afspraken bevestigt. Wordt u als aannemer tijdens de realisatie van een bouwproject geconfronteerd met de nood aan meerwerken? Breng daar de bouwheer dan schriftelijk van op de hoogte. Zo vermijdt u discussies.

  1. Zorg voor een open, heldere communicatie

Een open, heldere communicatie is een garantie om misverstanden te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat alle partijen in elke fase van een bouwtraject duidelijk stellen wat ze willen, wensen, verwachten, opmerken, doen en zullen doen en tegen wanneer. Een goede communicatie is de sleutel om heel wat problemen te voorkomen.

  1. Praat voor u actie onderneemt

Hebt u als aannemer uw prestaties geleverd, maar betaalt de bouwheer uw factuur niet? Dreig dan niet onmiddellijk met aanmaningen en juridische stappen. Een goed gesprek heeft vaak meer effect.

Meestal betaalt een bouwheer niet omdat hij te weinig financiële middelen heeft of omdat hij niet (helemaal) tevreden is over uw werk. Het is in beide gevallen een goed idee om rond de tafel te gaan zitten. Heeft de bouwheer momenteel te weinig geld? Dan kunt u betalingsafspraken maken. Is hij niet tevreden over uw prestaties? Dan kunt u bespreken of die ontevredenheid terecht is of niet. Want soms verzinnen bouwheren drogredenen om uw factuur nog niet te hoeven betalen. Maak duidelijke afspraken over eventuele tegemoetkomingen, herstelwerken en betalingsmodaliteiten, en zet die ook nu weer op papier.

Komt u niet tot een oplossing? Stel de bouwheer dan aangetekend in gebreke en herhaal daarbij nog eens de gemaakte afspraken. Levert dat geen resultaat op? Overweeg dan om een advocaat bouwrecht in te schakelen.

  1. Doe uw huiswerk

Als bouwheer heeft u de keuze uit een groot aanbod van aannemers om mee samen te werken. Ons advies? Doe uw huiswerk en werk alleen samen met vakmensen die hun prestaties ‘in het wit’ leveren. Vraag referenties en neem er contact mee op. Check ook de solvabiliteit van een aannemer om de kans te verkleinen dat hij tijdens de uitvoering van uw bouwproject failliet gaat.

Bent u niet tevreden over het werk dat uw aannemer levert? Ga dan in dialoog en zet alle gemaakte afspraken op papier. Komt uw aannemer niet opdagen op het afgesproken moment? Stuur hem dan een vriendelijk mailtje en vraag naar een reden.

Raken jullie het onderling niet eens? Vertrouw dan op de ondersteuning en het advies van een advocaat bouwrecht. Dat betekent niet automatisch dat het tot een juridische procedure komt. Vaak is de tussenkomst van een derde partij voldoende om de situatie te deblokkeren.

 

Aansprakelijkheid: een veelvoorkomend twistpunt

Aansprakelijkheid van de aannemer is een van de meestvoorkomende discussiepunten bij een bouwgeschil. Concreet moet u een onderscheid maken tussen de aansprakelijkheid van de aannemer vóór en na de oplevering van de werkzaamheden.

  • Vóór de oplevering

Hier kunnen we kort over zijn. Vóór de oplevering van de werkzaamheden is de aannemer aansprakelijk voor alle zichtbare én onzichtbare gebreken.

  • Na de oplevering

Bij de oplevering van de werf aanvaardt de bouwheer de zichtbare gebreken. Dat betekent dat de aannemer na de oplevering niet meer aansprakelijk is voor die gebreken. De aannemer blijft wel tien jaar aansprakelijk voor gebreken die een bedreiging zijn voor de stabiliteit van een woning of een gebouw, zoals ernstige vochtproblemen. Daarnaast is hij aansprakelijk voor gewone verborgen gebreken die de bouwheer binnen ‘een redelijke termijn’ kenbaar maakt. Dat betekent dat de bouwheer die gebreken aan de aannemer moet melden binnen een redelijke termijn nadat hij ze vastgesteld heeft. Wacht u als bouwheer om het verborgen gebrek te melden en is de redelijke termijn verstreken? Dan verliest u uw vorderingsrecht.

 

Hebt u juridisch advies of bijstand nodig bij een bouwconflict? Of bent u op zoek naar een advocaat bouwrecht? Neem dan gerust contact met ons op.