Volg ons

Geschreven door:

Doreen D’hondt

Onbetaalde facturen zijn een van de grootste frustraties van ondernemers. En dat is niet verwonderlijk. Want als gepassioneerde ondernemer werkt u elke dag keihard om uw klanten de beste service te bieden. Betalen ze hun factuur niet? Dan is dat niet alleen een teken van weinig respect, maar ook een mogelijke bedreiging van uw liquiditeit en cashflow.

Advocaat of incasso?

Het is belangrijk om uw onbetaalde facturen snel te innen. En daarvoor kan u de hulp inschakelen van een advocaat of van een incassobureau of incassoplatform. De ervaring leert ons dat ondernemers vaak uit financiële motieven en onwetendheid kiezen voor een incassobureau. Een advocaat heeft nu eenmaal – meestal onterecht – de reputatie om de duurste oplossing te zijn.

Kosten voor de wanbetaler

Incassobureaus pakken graag uit met een no-cure-no-payprincipe. Raakt uw factuur niet betaald? Dan bent u hen niets verschuldigd. Bovendien beloven ze u om uw facturen in te vorderen zonder enige kost voor u. Want de wanbetaler draait op voor de kosten van de invordering.

En dat klopt allemaal. Maar … wat een incassobureau minder expliciet vermeldt, is dat ze alleen kunnen optreden bij niet-betwiste facturen en eigenlijk alleen kunnen doen wat u zelf ook kunt: de wanbetaler via een aangetekend schrijven in gebreke stellen.

Tijd en kopzorgen besparen

Betaalt uw klant na een strenge aanmaning van een incassobureau niet? Dan moet u naar de rechtbank en dus moet u uw dossier overdragen aan een advocaat. U bespaart uzelf dus heel wat tijd en kopzorgen door meteen een advocaat in te schakelen. Die kan ook de aanmaning versturen en kent uw dossier door en door als het toch tot een rechtszaak komt.

Vanuit uw persoonlijke belang

Tweedraads Advocaten helpt u graag om uw onbetaalde facturen te innen. Samen bepalen we de beste aanpak om vanuit uw persoonlijke belang tot de optimale oplossing te komen. Wij hanteren in onze aanpak het kosten-batenprincipe en zijn uw partner voor de invordering van grote én kleine bedragen. Neem dus gerust contact met ons op!

Tweedraads Advocaten - Doreen d'hondt

Advocaatkosten gedekt

Moet u naar de rechtbank? Dan zijn uw advocaatkosten meestal ook gedekt door het schadebeding of de rechtsplegingsvergoeding. Een advocaat inschakelen om uw onbetaalde factuur te innen, kost u daarom meestal niets. Het loont dus zeker ook de moeite om kleine, niet-betwiste facturen door uw advocaat te laten innen.

Met de deurwaarder? Alleen voor bedrijven …

Misschien heeft u gehoord dat u ook zelf uw onbetaalde facturen kunt innen met de hulp van een deurwaarder. En dat klopt. Maar alleen in bepaalde gevallen. De procedure ‘Invordering onbetwiste geldschulden’ geeft gerechtsdeurwaarders de mogelijkheid om zonder vonnis van de rechtbank uw onbetwiste onbetaalde facturen te innen.

Maar… die procedure geldt alleen voor onbetaalde facturen van bedrijven. Is uw klant een particulier? Dan kunt u deze procedure niet doorlopen. Bovendien moet u toch nog naar de rechtbank stappen als uw klant tijdens de minnelijke procedure uw (onbetwiste) factuur alsnog betwist.

De ideale aanpak is maatwerk

De conclusie? Een onbetaalde factuur innen is maatwerk. De beste strategie wordt bepaald door antwoorden op vragen zoals:

  • Vordert u van een particulier of een bedrijf?
  • Gaat het om een klein of groot bedrag?
  • Is de factuur betwist of niet?
  • Is uw schuldenaar voldoende solvabel?
Ontwerp-zonder-titel-17-1030x687

Hoe pakt u wanbetaling kordaat aan?

Een klant die zijn factuur niet betaalt, dat is niet alleen erg frustrerend, maar het kan ook uw cashflow bedreigen. Daarom is het belangrijk dat

Contacteer ons

Wilt u meer weten over Tweedraads advocaten? Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.